دکتر بهرام بدوحی

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی
جراح استخوان و مفاصل
عضو انجمن ارتوپدی آمریکا


مرا دنبال کنید
دکتر بهرام بدوحی متخصص ارتوپدی

دکتر بابک اتوکش

فوق تخصص جراحی های مچ پا

فوق تخصص جراحی های مچ پا
جراح استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی ایران
فوق تخصص جراحی های مچ پا
فلوشیپ کلینیکال جراحی مچ پا از آلمان


مرا دنبال کنید
دکتر بهرام بدوحی متخصص ارتوپدی

دکتر نیما محسنی کبیر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ فوق تخصصی ستون فقرات

بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا

عضو انجمن جراحان ستون فقرات اروپا

جراحی تنگی کانال و جابه جایی مهره

درمان انواع آسیب های ورزشی
مرا دنبال کنید
دکتر بهرام بدوحی متخصص ارتوپدی